Month: Жилээр

Хөрөнгийн биржийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг 23 тэрбум болголоо

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны ээлжит хуралдаанаар “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг 1.2 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлж, 23.0 тэрбум төгрөг болгон, нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэлээ. …

МХАҮТ: Business to Business “B2B networking” уулзалт боллоо

~Иргэд хувьцааны давуу талыг мэдэрч эхэллээ~ Business to Business “B2B networking” энэ удаагийн уулзалтаар хөрөнгийн биржид хэрхэн хувьцаа гаргах, хувьцаагаа нийтэд санал болгох шат дараалал, учирч болох бэрхшээлүүдийн талаар …